Промоции

2015-04-09-12-18-44-1920-0-0-70-luxury-refurbishment-projects-for-private-investors

Само от 17. май до 10. юни!

ИЗДАТЕЛИ и НЕЗАВИСИМИ АВТОРИ!
Направете поръчка за книги на стойност 3 000 лв.
и получете книги за още 1 000 лв.

НЮ ПРИНТ предлага промоционални цени за отпечатване на черно бели и цветни книги!
Минимален тираж 200 бр. за черно-белите и 200 бр. за цветните.
Примерна цена за черно-бяла книга:
Тираж: 200 бр.
Обем страници: 48 стр.
Единична цена: 1.00 лв.
Цена общо: 200.00 лв.
Кликнете върху бутона "ИЗТЕГЛИ ОФЕРТИТЕ", за да видите примерни цени.
За повече подробности звънете на +359878299749 или
пишете на мейл manolova@new-print.eu
Изтегли офертите
2015-04-09-12-18-44-1920-0-0-70-luxury-refurbishment-projects-for-private-investors

Само до 31. май!

Промоционални цени
за отпечатване на черно бели и цветни книги

НЮ ПРИНТ предлага промоционални цени
за отпечатване на черно бели и цветни книги до 31. май 2024 година!
Минимален тираж 200 бр. за черно-белите и 200 бр. за цветните.
Примерна цена за черно-бяла книга:
Тираж: 200 бр.
Обем страници: 48 стр.
Ед. Цена 1.00 лв.
Цена общо: 200,00 лв.
Кликнете върху изображението по-долу, за да видите и други примерни цени!
За подробности звънете на +359878299749 или
пишете на мейл manolova@new-print.eu
Изтегли офертите